წევრობის განაცხადი

  შევსების ეტაპი


  სახელი, გვარი

  სქესი
  მდედრობითიმამრობითი

  დაბადების თარიღი

  პირადი ნომერი

  მოქალაქეობა

  ელ-ფოსტა

  მობილურის ნომერი

  საქმიანობის ადგილი

  საქმიანობის პოზიცია

  რა გამოცდილება გაქვთ არბიტრაჟში?

  რეკომენდატორის (რომელიც არის საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის წევრი) სახელი და გვარი

  აღნიშნული რეკომენდატორის საკონტაქტო ინფორმაცია. ტელეფონი/ელ.ფოსტა

  მოკლედ გვითხარით, რატომ გსურთ ასოციაციაში გაწევრიანება, როგორ ესადაგება არბიტრთა ასოციაციის წევრობა თქვენს პროფესიულ საქმიანობას ან გეგმებს, რა მოლოდინები გაქვთ და ა.შ. (დახლოებით 200 - 400 სიტყვა)

  გთხოვთ ატვირთოთ რზიუმე

  გავეცანი საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის ეთიკის კოდექსს და თანახმა ვარ, რომ იგი გავრცელდეს ჩემი, როგორც არბიტრის, საქმიანობაზე
  თანახმა ვარ, ზემოთ მითითებული ინფორმაცია საჭიროებისამებრ გაზიარებულ იქნას ასოციაციის წევრებს შორის