საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
სამუშაო გუნდები
საკანონმდებლო ინიციატივების ჯგუფი არბიტრაჟის სტანდარტი მომხმარებლებთან

საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია მუშაობს საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელებმაც უნდა უზრუნველყონი არბიტრაჟის განვითარება საქართველოში. დოკუმენტის შესადგენად შექმნილია სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობს გიორგი თითბერიძე, ხოლო ხელმძღვანელის მოადგილეა- ვახტანგ ხმალაძე. დოკუმენტის მიღება 2018 წლის დასრულებამდე იგეგმება.

საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია მუშაობს მომხმარებლებთან არბიტრაჟის სახელმძღვანელო სტანდარტის/წესების შემუშავების საკითხებზე. სამუშაო ჯგუფს ხელმძღვანელობენ აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე, ქალბატონი სოფიო ტყემალაძე და აღმასრულებელი კომიტეტის წევრი ბატონი ბექა ინჯია. 2017 წლის ბოლომდე სამუშაო ჯგუფი გეგმავს კონცეფციის შემუშავებას.