საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
ასოციაციის აკადემია
დასახელება აღწერა ინტენსიურობა პერიოდი დროები ფასი
საბაზისო კურსი (საერთაშორისო) კომერციულ არბიტრაჟში

საბაზისო კურსი (საერთაშორისო) კომერციულ არბიტრაჟში.

კვირაში 1 შეხვედრა ოქტომბერი დეკემბერი 19:00 - 21:00 ასოციაციის წევრებისთვის - 400 ლარი. ასოციაციის არაწევრებისთვის - 450 ლარი.