საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
არბიტრაჟის სიახლეები და ასოციაციის ღონისძიებები
მიმდინარე ღონისძიება
I ეროვნული შეჯიბრი კომერციულ არბიტრაჟში!
დასრულებული ღონისძიება
ვებინარი თემაზე: საინვესტიციო არბიტრაჟი
ბლოგ-პოსტი
დასრულებული ღონისძიება
არბიტრთა ასოციაციის აკადემიის 1-ლი მოდული - ხელმეორე მიღება იწყება!
დასრულებული ღონისძიება
სამუშაო შეხვედრა ექსპერტ ჯეიმს მოლიტერნოსთან
დასრულებული ღონისძიება
დავის არბიტრაჟისთვის გადაცემის შეთანხმება
დასრულებული ღონისძიება
საქართველოს ოთხი წამყვანი საარბიტრაჟო დაწესებულება არბიტრთა ასოციაციის ეთიკის სტანდარტებს უერთდება
დასრულებული ღონისძიება
ონლაიან სამუშაო შეხვედრები არბიტრაჟის თემაზე
დასრულებული ღონისძიება
იწყება ონლაიან სამუშაო შეხვედრები არბიტრაჟის თემაზე