საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
არბიტრაჟის სიახლეები და ასოციაციის ღონისძიებები
დასრულებული ღონისძიება
ვებინარი თემაზე: ვირტუალური/დისტანციური საარბიტრაჟო პროცესი
დასრულებული ღონისძიება
ვებინარი თემაზე: ICC-ის საარბიტრაჟო წესები და მასში 2021 წელს შესული ცვლილებები
დასრულებული ღონისძიება
შეხვედრები ეთიკის ექსპერტთან
მიმდინარე ღონისძიება
I ეროვნული შეჯიბრი კომერციულ არბიტრაჟში!
დასრულებული ღონისძიება
ვებინარი თემაზე: საინვესტიციო არბიტრაჟი
ბლოგ-პოსტი
დასრულებული ღონისძიება
არბიტრთა ასოციაციის აკადემიის 1-ლი მოდული - ხელმეორე მიღება იწყება!
დასრულებული ღონისძიება
სამუშაო შეხვედრა ექსპერტ ჯეიმს მოლიტერნოსთან
დასრულებული ღონისძიება
დავის არბიტრაჟისთვის გადაცემის შეთანხმება