საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
Arbitration news and Association events
Completed event
სამუშაო შეხვედრა ექსპერტ ჯეიმს მოლიტერნოსთან
Completed event
დავის არბიტრაჟისთვის გადაცემის შეთანხმება
Completed event
საქართველოს ოთხი წამყვანი საარბიტრაჟო დაწესებულება არბიტრთა ასოციაციის ეთიკის სტანდარტებს უერთდება
Completed event
ონლაიან სამუშაო შეხვედრები არბიტრაჟის თემაზე
Completed event
იწყება ონლაიან სამუშაო შეხვედრები არბიტრაჟის თემაზე
პირველი ქართული არბიტრაჟის ბლოგი
შერჩევა ასოციაციის მომკვლევი პირის პოზიციაზე
Completed event
ვილემ ვისის თბილისის ფრი-მუთის დაჯილდოება
Completed event
საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის აკადემიის საბაზისო კურსი (საერთაშორისო) კომერციულ არბიტრაჟში წარმატებით დასრულდა