საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
Арбитражные новости и события ассоциации
Завершено мероприятие
სამუშაო შეხვედრა ექსპერტ ჯეიმს მოლიტერნოსთან
Завершено мероприятие
დავის არბიტრაჟისთვის გადაცემის შეთანხმება
Завершено мероприятие
საქართველოს ოთხი წამყვანი საარბიტრაჟო დაწესებულება არბიტრთა ასოციაციის ეთიკის სტანდარტებს უერთდება
Завершено мероприятие
ონლაიან სამუშაო შეხვედრები არბიტრაჟის თემაზე
Завершено мероприятие
იწყება ონლაიან სამუშაო შეხვედრები არბიტრაჟის თემაზე
პირველი ქართული არბიტრაჟის ბლოგი
შერჩევა ასოციაციის მომკვლევი პირის პოზიციაზე
Завершено мероприятие
ვილემ ვისის თბილისის ფრი-მუთის დაჯილდოება
Завершено мероприятие
საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის აკადემიის საბაზისო კურსი (საერთაშორისო) კომერციულ არბიტრაჟში წარმატებით დასრულდა