საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
არბიტრაჟის სიახლეები და ასოციაციის ღონისძიებები
დასრულებული ღონისძიება
მიმდინარე პროექტები
დასრულებული ღონისძიება
საერთაშორისო კონფერენცია მედიაციასა და არბიტრაჟში
დასრულებული ღონისძიება
შეხვედრა ეთიკის კოდექსთან დაკავშირებით
დასრულებული ღონისძიება
საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის კონფერენცია
დასრულებული ღონისძიება
საჯარო ლექცია თემაზე: არბიტრთა ეთიკის ნორმები (პრინციპები) და მათი მნიშვნელობა საარბიტრაჟო პროცესისათვის.
მემორანდუმი აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან
დასრულებული ღონისძიება
კონფერენცია თემაზე: „ეთიკა არბიტრაჟში“
დასრულებული ღონისძიება
საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის საერთო კრება
არბიტრაჟის შესახებ კანონში ცვლილების შეტანა