ეთიკის კომისიის წევრები

გოგი თითბერიძე

კომისიის თავმჯდომარე

მაკა თოდუა

კომისიის წევრი

ლევან ნანობაშვილი

კომისიის წევრი

ლაშა ნოდია

კომისიის წევრი

კახა წიქარიშვილი

კომისიის წევრი

ლინა ჯიქია

კომისიის წევრი