ეთიკის კომისიის წევრები

გოგი თითბერიძე

ადვოკატი

კახა წიქარიშვილი
ლაშა ნოდია
ლევან ნანობაშვილი

ადვოკატი

ლინა ჯიქია
მაკა თოდუა