ეთიკის კომისიის წევრები

ლაშა ნოდია

კომისიის თავმჯდომარე

მაკა თოდუა

კომისიის წევრი

ლევან ნანობაშვილი

კომისიის წევრი

გია ზედელაშვილი

კომისიის წევრი

კახა წიქარიშვილი

კომისიის წევრი

ანა ლორია

კომისიის წევრი