საერთო კრების ოქმები

დასახელება თარიღი გადმოწერა წელი
ასოციაციის საერთო კრების ოქმი 18/05/2020 2020
ასოციაციის საერთო კრების ოქმი 01/06/2019 2019
ასოციაციის საერთო კრების ოქმი 18/05/2018 2018