წევრობის განაცხადი

  შევსების ეტაპი


  სახელი, გვარი

  სქესი
  მდედრობითიმამრობითი

  დაბადების თარიღი

  პირადი ნომერი

  მოქალაქეობა

  ელ-ფოსტა

  მობილურის ნომერი

  საქმიანობის ადგილი

  საქმიანობის პოზიცია

  რა გამოცდილება გაქვთ არბიტრაჟში?

  რეკომენდატორის (რომელიც არის საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის წევრი) სახელი და გვარი

  აღნიშნული რეკომენდატორის საკონტაქტო ინფორმაცია. ტელეფონი/ელ.ფოსტა

  მოკლედ გვითხარით, რატომ გსურთ ასოციაციაში გაწევრიანება, როგორ ესადაგება არბიტრთა ასოციაციის წევრობა თქვენს პროფესიულ საქმიანობას ან გეგმებს, რა მოლოდინები გაქვთ და ა.შ. (დახლოებით 200 - 400 სიტყვა)

  გთხოვთ ატვირთოთ რზიუმე

  გავეცანი საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის ეთიკის კოდექსს და თანახმა ვარ, რომ იგი გავრცელდეს ჩემი, როგორც არბიტრის, საქმიანობაზე
  თანახმა ვარ, ზემოთ მითითებული ინფორმაცია და შევსებული განაცხადი (დანართებით) გადაეცეს ასოციაციის გამგეობის წევრებს, წევრად მიღების საკითხის განხილვის მიზნით, ხოლო წევრად მიღებაზე გამგეობის დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, დამუშავდეს ასოციაციის მიერ ამავე განაცხადში ქვემოთ მითითებული მიზნობრიობით.

  Გაცნობებთ, რომ წევრად მიღების შემთხვევაში თქვენს მიერ მოწოდებული
  ინფორმაცია/ მონაცემები, საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის მიერ
  დამუშავდება საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში, მისი მნიშვნელოვანი ლეგიტიმური ინტერესების დასაცავად და შემდეგი მიზნობრიობით:
  1. Სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი - წევრის იდენტიფიცირებისთვის;
  2. ელ. Ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი - წევრთან საკომუნიკაციოდ;
  3. სქესი, მოქალაქეობა - სტატისტიკური მონაცემებისთვის;
  4. საქმიანობის ადგილი და საქმიანობის პოზიცია - წევრის სურვილის შემთხვევაში, ასოციაციის სამუშაო ჯგუფებში გასაერთიანებლად და გარკვეული ღონისძიებების შესათავაზებლად.
  5. ფოტოსურათი და CV - ასოციაციის ვებ-გვერდზე და ასევე წევრთა ბაზაში განსათავსებლად.

  აღნიშნული ინფორმაცია/მონაცემები შეინახება ასოციაციის წევრობის განმავლობაში (წევრის სტატუსის შეწყვეტამდე).