წევრობა და აკრედიტაცია

რატომ უნდა გახდეთ საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის წევრი?

წევრობა მოგცემთ საშუალებას მონაწილეობა მიიღოთ ასოციაციის მიერ დაგეგმილ ინიციატივებში, აგრეთვე წამოაყენოთ ახალი იდეები და რეალური წვლილი შეიტანოთ საქართველოში არბიტრაჟის განვითარებაში; შეუერთდეთ 50-ზე მეტ მოქმედ არბიტრს, რომელიც უკვე ასოციაციის წევრია; დაესწროთ ასოციაციის მიერ გამართულ პროფესიულ შეხვედრებს; მიიღოთ შეტყობინებები არბიტრაჟში მიმდინარე სიახლეებზე საქართველოში და საზღვარგარეთ; გქონდეთ შესაძლებლობა გახდეთ ასოციაციის მიერ აკრედიტებული არბიტრი.

გაწევრიანებისთვის მსურველმა პირმა:


1. უნდა შეავსოს ამ გვერდზე არსებული ელექტრონული განაცხადი;

2. წარმოადგინოს სულ მცირე ერთი რეკომენდატორის საკონტაქტო ინფორმაცია (სახელი, გვარი, ტელეფონი/ელ-ფოსტა), რომელიც უნდა იყოს საქარველოს არბიტრთა ასოციაციის წევრი;

3. წარმოადგინოს სამოტივაციო წერილი (რატომ სურს ასოციაციაში გაწევრიანება, როგორ ესადაგება არბიტრთა ასოციაციის წევრობა მის პროფესიულ საქმიანობას ან გეგმებს, რა მოლოდინები აქვთ და ა.შ. (დახლოებით 250 – 400 სიტყვა));

*სამოტივაციო წერილი და რეკომენდატორის საკონტაქტო ინფორმაცია შეგიძლიათ გამოგზავნოთ შემდეგ ელ-ფოსტაზე: gaa.arbitration@gmail.com ან რეზიუმესთან ერთად ატვირთოთ PDF ფაილად.

*საჭიროების შემთხვევაში კანდიდატს შესაძლოა მოეთხოვოს დამატებითი ინფორმაციის წარდგენა ან გასაუბრება.

ასოციაციის მიერ წერილობითი შეტყობინების მიღების შემდგომ წევრობის მსურველი იხდის წევრობის წლიურ გადასახადს.

ასოციაციის წევრები

მოძებნეთ ასსოციაციის წევრები სახელის და გვარის, სტატუსის ან სამუშაო ენების მიხედვით