დახურვა ×
დახურვა ×

არბიტრთა აკრედიტაციის I მოდული – საბაზისო კურსი საერთაშორისო კომერციულ არბიტრაჟში

საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენს არბიტრაჟისა და დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებების დარგში საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება. ამ მიზნით, არბიტრთა ასოციაცია,  მის წევრებს და არა-წევრ პრაქტიკოსებს სთავაზობს ტრენინგ მოდულს: საბაზისო კურსი (საერთაშორისო) კომერციულ არბიტრაჟში.

გარდა მიღებული ცოდნისა, მოდულის გავლა წარმოადგენს გზას აკრედიტებული არბიტრის სტატუსის მისაღებად. ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით, 2019 წლის 1 ივნისს არბიტრთა ასოციაციამ დაამტკიცა არბიტრთა აკრედიტაციის სისტემა. შესაბამისად, ასოციაციაში მკვიდრდება აკრედიტებული არბიტრის სტატუსი, რასაც ასოციაცია გასცემს წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების საფუძველზე. აკრედიტაციის მოპოვების ერთ-ერთი გზა არის არბიტრთა ასოციაციის მიერ შეთავაზებული ორ-მოდულიანი სასწავლო კურსის წარმატებით გავლა. I მოდული მოიცავს საბაზისო ცოდნას (საერთაშორისო) კომერციულ არბიტრაჟში; II მოდული ორიენტირებული იქნება პრაქტიკულ ასპექტებზე და მიღებული ცოდნის არბიტრაჟის პროცესში გამოყენებაზე (პრაქტიკა, პროცესი & საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების წერა).

ასოციაციის I  მოდული ცხადდება ყოველი წლის შემოდგომაზე. მიმდინარე წლის საბაზისო კურსზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ I მოდულის ბროშურა.
ჩამოტვირთეთ ბროშურა

გამოიწერეთ სიახლეები

გამოგვყევით სოციალურ ქსელში

ვებ-საიტი შექმნილია ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია და არ ნიშნავს რომ იგი ასახავს ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) შეხედულებებს

EU4Business Horizontal Geo
UNDP-Logo-Blue-Medium

ვებ-საიტი შექმნილია ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია და არ ნიშნავს რომ იგი ასახავს ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) შეხედულებებს

გამოგვყევით სოციალურ ქსელში

logo