საბჭოს წვრები

ჯაბა გველებიანი

საბჭოს თავმჯდომარე

რუსუდან ჭკუასელი

თავმჯდომარის მოადგილე

არჩილ ლეჟავა

საბჭოს წევრი

დავით ედილაშვილი

საბჭოს წევრი

ირაკლი კორძახია

საბჭოს წევრი

სანდრო ბიბილაშვილი

საბჭოს წევრი

მაკა ნაჭყებია

საბჭოს წევრი

თეონა ჟიჟიაშვილი

საბჭოს წევრი