საბჭოს წვრები

ბექა ინჯია

მმართველი საბჭოს თავმჯდომარე

გიგა ბათლიძე

მმართველი საბჭოს თავმჯდომარე

თეონა ჟიჟიაშვილი

მმართველი საბჭოს თავმჯდომარე

მაკა ნაჭყებია

''დავების განმხილველი ცენტრის'' არბიტრი.

ოლია სეფიაშვილი

მმართველი საბჭოს თავმჯდომარე

სერგი ჯორბენაძე

კერძო სამართლის სპეციალისტი

სოფიო ტყემალაძე

​საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის თავმჯდომარე

ჯაბა გველებიანი

მმართველი საბჭოს თავმჯდომარე