საბჭოს წვრები

სოფიო ტყემალაძე

საბჭოს თავმჯდომარე

სერგი ჯორბენაძე

თავმჯდომარის მოადგილე

გიგა ბათლიძე

საბჭოს წევრი

ჯაბა გველებიანი

საბჭოს წევრი

ბექა ინჯია

საბჭოს წევრი

მაკა ნაჭყებია

საბჭოს წევრი

თეონა ჟიჟიაშვილი

საბჭოს წევრი

ოლია სეფიაშვილი

საბჭოს წევრი