გადახდის გვერდი

გადახდა

ახალგაწევრიანებული პირებისთვის, პირველი წლის საწევროს გადასახადი შეადგენს გაწევრიანების თარიღიდან წლის დასრულებამდე თვეში 10 ლარს (ჯამში არაუმეტსს 100 ლარისა), ხოლო მომდევნო წლებში – წელიწადში 100 ლარს.

გადახდის დეტალები

თქვენი შეკვეთა

პროდუქტი ჯამი
საწევროს გადასახადი  × 1 0
ჯამი 0
მთლიანი ჯამი 0